Průmyslové

Venkovní, místěné na líci zdiva nebo na potrubí nebo na vysavači
Surface-mounting suction inlet

Surface-mounting suction inlet

Exterior inlet, placed on the pipeline or the vacuum

---.--  USD
gross price